Metoda Feldenkraisa

Organizacja
i treningi profesjonalne

Międzynarodową organizacją zrzeszającą nauczycieli i trenerów Metody Feldenkrais a jest Międzynarodowa Federacja Metody Feldenkraisa – Inernational Feldenkrais Federation (IFF) z siedzibą w Paryżu. Określa ona standardy praktyki i edukacji dla Nauczycieli i Trenerów. Aby zostać nauczycielem (practitioner) Metody Feldenkraisa czyli mieć uprawnienia do prowadzenia zajęć z Metody należy ukończyć Profesjonalny Trening dla Nauczycieli Metody Feldenkraisa akredytowany przez IFF.
Trening taki zwykle trwa około 4 lat. Trening jest prowadzony przez co najmniej 4 trenerów, po to by mieć możliwość doświadczenia różnych stylów prowadzenia oraz zyskać głębszą wiedzę o Metodzie.
Więcej informacji na temat IFF oraz treningów (które odbywają się w wielu miejscach na świecie) możesz uzyskać na stronie IFF www.feldenkrais-method.org.

Nauczyciel nie jest uprawniony do prowadzenia własnego treningu i wydawania certyfikatów. By zostać trenerem trzeba być nauczycielem co najmniej 5 lat potem co najmniej przez pięć lat być asystentem trenera, by dopiero móc
ubiegać się o tytuł trenera.

Nazwa FELDENKRAIS jest zastrzeżona przez IFF i posługiwać się nią mogą osoby, które ukończyły profesjonalny trening.